Amsteldorp Actief

Wat doen we?

 

Het hoofddoel van Amsteldorp Actief is het opzetten en uitvoeren van buurtprojecten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Met onze projecten willen wij de sociale participatie en communicatie onderling bevorderen en de samenwerking met belangrijke instanties tot stand brengen.

 

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Ieder project heeft projectleden en een coördinator. De projectleider zorgt voor middelen, mensen en inkomende financiën, die de penningmeester beheert. 

 

Maandelijks zijn er algemene bijeenkomsten voor alle vrijwilligers. Daarnaast is er maandelijks een coördinatorenoverleg.

Werken voor en aan de wijk is ook werken aan jezelf

Onze resultaten

Leefbaarheid:

 

 

 • Schoner op straat
 • Minder grofvuil bij containers
 • 139 tuinen opgeknapt
 • 93 tuinen worden onderhouden

Sociale participatie:

 

 

 • Inventarisatie van de meningen, wensen en behoeften van de bewoners
 • Doorbreking eenzaamheid van geïsoleerd geraakte buurtbewoners

Samenwerking met organisaties:

 

 

 • Goed contact met de Stadsdeelwerf
 • Ondersteunende rol wijkopbouworgaan
 • Intensieve samenwerking met woonservicepunt Het Hoekhuis
 • Samenwerking en sponsoring van grote woningcorporaties
 • Samenwerking met ouderenwerk, thuiszorg en de huisarts

Contact

 

 

E-mail: amsteldorpactief@gmail.com

Telefoon: 06 273 014 04

Facebook: Amsteldorp Actief