Amsteldorp Ontdekt! - Zorg(en)

Terug naar het overzicht

Gezondheid, zorg en welzijn

Huisartsenpraktijk Amsteldorp (16)
Albertine Voncken Huisarts - maandag, dinsdag en woensdag.
Joost Kersten Huisarts - donderdag en vrijdag
Fahrenheitsingel 32 - tel: 020-6657563 - Spoed: 088 00 30 600
Website: huisartsenpraktijkamsteldorp.huisarts.info

De Open Hof (3)
Kunt u niet meer zelfstandig wonen vanwege lichamelijke aandoeningen of dementie? Dan woont u hier in een knusse en veilige omgeving met 24-uurs zorg in de nabijheid. Het is een klein huis en met 94 bewoners kent iedereen elkaar. In de gezamenlijke huiskamers wordt structuur, begeleiding en a?eiding geboden. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten in de Open Hof.
Fahrenheitstraat 115 | T: 020 - 462 33 33 | E: info@zgao.nl

Thuiszorg & Wijkdienst
Wilt u graag hulp om prettig te blijven functioneren in uw eigen omgeving? Dan kan de ZGAO veel voor u betekenen. Woont u in Amsterdam Oost dan kunt u een beroep doen op onze wijkdienst voor:
• Verzorging
• Verpleging
• Steun/hulp bij dagelijkse bezigheden
• Hulp bij aanvragen woningaanpassingen
Voor onze thuiszorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze Thuiszorg/Wijkdienst:
06 - 22 53 08 74.

De Wijkverpleegkundige (1)
Elke 1e maandag van de maand is er in het Hoekhuis een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO). Tijdens dit spreekuur kan de wijkverpleegkundige u informeren of adviseren over verscheidene zaken. Het kunnen vragen zijn op gebied van thuiszorg/gezondheid/welzijn maar ook kan zij u voor andere vragen eventueel doorverwijzen naar een andere hulpverlener/instantie.

Het Buurtpunt (1) (Dynamo)
Elke dinsdag van 12:00 tot 14:00 is in het Hoekhuis het Buurtpunt te vinden. Dit is een spreekuur waar u terecht kunt met al uw vragen over administratie, ?nanciën, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en wat er in de buurt zoal te doen is. In Het Buurtpunt kunt u uw vragen stellen aan onder andere een sociaal raadsvrouw, een maatschappelijk werker en een participatiemedewerker. Zij denken met u mee en helpen u graag op weg.
T: 06 33 04 80 81. | E: LOverdijk@dynamo-amsterdam.nl.

Hand en voetverzorging Antonia (24)
Al meer dan 10 jaar verzorgt Antonia de voeten van bekende en onbekende Amsterdammers.
Door de specialisatie in diabetes, oncologie (OVV), podologie en orthesiologie vinden steeds meer mensen de weg naar Antonia.
Praktijk voor Podologie - Pedicure - Manicure
Fizeaustraat 19 - 1097SC - Amsterdam - Telefoonnummer: 020 - 465 09 99
Mailadres: hvantonia@planet.nl - www.podoloogantonia.nl

Medische hulpmiddelen
Alarmnummer Welzorg: 0800-0992228