SponsorsBuurtgroep Amsteldorp Actief ontvangt voor een aantal projecten subsidie en heeft sponsors. Voor additionele kosten krijgen wij buurtgelden van het stadsdeel


  • Project I&C wordt gesubsidieerd door de Stadsdeelwerf

  • Project SOEN wordt eveneens gesubsidieerd door de Stadsdeelwerf

  • Project de Groene Vingers wordt gesponsord door wooncorporatie Ymere en Rochdale

  • Project Buurtgesprek wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel (gelden eenzaamheidprojecten)

  • De wijkmusical heeft de Betere Buurt Prijs gewonnen van Ymere, het Stadsdeel subsidieert een gelijk deel.

  • <
    /li>

Uw buurt ook actief?


Voor meer inlichtingen over onze aanpak, de organisatie, de werkwijze of de financiƫle verwerking kunt u ons mailen of bellen.

Heeft u vragen die nader uitgewerkt moeten worden of wilt u een uitgebreide presentatie?

Wilt u begeleiding bij de opzet van een project? Ook kunt u ons vragen samen met u een plan van aanpak te maken voor uw project. Wij ondersteunen u graag.

Er wordt een vergoeding voor deze diensten gevraagd. De vergoedingen komen ten goede aan de buurtgroep in het algemeen of aan de projecten in het bijzonder.

Laat een bericht achter op de voicemail van telefoonnummer 06 27301404 of mail naar amsteldorpactief@gmail.com