Amsteldorp Actief Algemeen
Buurtgroep Amsteldorp Actief is een groep actieve buurtbewoners die buurtbewoners wil activeren zelf een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de buurt.

Amsteldorp is een kleine jaren '50 wijk bij het Amstelstation en heeft een dorps karakter. De huizen zijn vaak klein, voornamelijk laagbouw met tuintjes voor en achter. Er wonen relatief veel ouderen in de wijk.

Het hoofddoel van Amsteldorp Actief is het opzetten en uitvoeren van buurtprojecten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Met onze projecten willen wij de sociale participatie en communicatie onderling bevorderen en de samenwerking met belangrijke instanties tot stand brengen.

Amsteldorp Actief is eind 2007 gestart door Adri Tuin en Margareth Moed met zo'n 10 vrijwilligers. Inmiddels is Amsteldorp Actief gegroeid en is het aantal vrijwilligers gestegen tot 34 actieve buurtbewoners in diverse projecten.
Sinds het vertrek van Adri (eind 2010) en Margareth (eind 2011) wordt Amsteldorp Actief geleid door de coördinatoren van de projecten.

De Amsteldorp Actief Buurtprojecten zijn:
SOEN (Schoon Opgeruimd En Netjes) - Buurtgesprek - Groene Vingers - De Winkelwagen - Amsteldorp Interactief - Koffieochtenden


Doelstelling:

 • Leefbaarheid
 • Sociale participatie
 • Communicatie en samenwerking met voor de wijk belangrijke organisaties

Organisatie:
 • Uitsluitend vrijwilligers
 • Projectleider zorgt voor middelen, mensen en inkomende financiën
 • Penningmeester beheert de financiën
 • Ieder project heeft projectleden en een coördinator
 • Maandelijkse algemene bijeenkomsten voor alle vrijwilligers
 • Maandelijks coördinatorenoverleg


De resultaten:

Leefbaarheid:

 • Schoner op straat
 • Minder grofvuil bij de containers
 • In totaal zijn er, tot eind 2011, 139 tuinen opgeknapt en 93 tuinen worden onderhouden.

Sociale participatie
 • Inventarisatie van de meningen, wensen en behoeften van de bewoners
 • Doorbreking eenzaamheid van geïsoleerd geraakte buurtbewoners

Samenwerking met organisaties
 • Een goed contact met de Stadsdeelwerf, dus snelle afhandeling van klachten
 • Een ondersteunende rol wijkopbouworgaan
 • Intensieve samenwerking met het woonservicepunt 't Hoeckhuys
 • Goed contact met het stadsdeel
 • Samenwerking en sponsoring van de grote woningcorporaties
 • Samenwerking met ouderenwerk/thuiszorg en de huisarts


"Werken voor en aan de wijk is ook werken aan jezelf"


De buurtgroep vraagt niet alleen inzet van de vrijwilligers, maar biedt ook mogelijkheden


 • nuttige en leuke taken
 • inzet kan klein en flexibel
 • of groot en meeslepend
 • goed voor de buurt
 • trots kunnen zijn op wat je doet en bereikt
 • je eigen situatie doorbreken
 • bouwen aan eigenwaarde
 • bouwen aan vaardigheden
 • kwaliteiten kunnen gebruiken
 • meedenken
 • gewaardeerd worden
 • leren samenwerken en rekening houden met elkaar
 • contacten leggen
 • begrip krijgen
 • vrienden maken
 • deel uitmaken van een groter geheel
 • leuke feestjes
 • jezelf ontplooien