Meedoen
De aanpak

Het is lastig om vrijwilligers te vinden en te binden. Voor ons werkt het volgende uitgangspunt: 'Als je de maatschappij een dienst bewijst door je vrijwillig in te zetten, mag je er financieel ook een beetje op vooruit gaan.'

De financiële vergoeding van vrijwilligers

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1500,- per jaar per vrijwilliger niet hoeft te worden verantwoord. De maximale onkostenvergoeding voor een vrijwilliger is € 4,50 per uur.

Dit heeft geleid tot de volgende financiële aanpak


 • De vrijwilligers ontvangen per project € 15,- per week voor 3 uur kernactiviteit en 1 uur overige activiteiten (gemiddeld 50 weken per jaar x 15 = € 750,-).

 • De beschikbare financiële middelen worden over zoveel mogelijk vrijwilligers verdeeld

 • De vrijwilligers kunnen aan maximaal twee projecten meedoen.

 • De projectcoördinatoren ontvangen € 15,- per week voor minimaal 4 uur inzetbare tijd; de taken zijn werving, intakes, werkverdeling, werklijsten, projectregistratie bijhouden, aansturen vrijwilligers, evaluatie werkwijze, problemen oplossen, voorzitten, projectvergadering en deelname aan maandelijkse overleggen.

 • De overige vrijwilligers (leiding, financiën, ICT) ontvangen een onkostenvergoeding afhankelijk van de tijdsinzet met een maximum van € 30,- per week.

Meedoen?

 • Vrijwilligers

 • Sponsors, subsidies

 • Buurt actief


Vrijwilligers zijn altijd welkom

Naast het algemene nut voor de buurt heeft de buurtgroep ook een belangrijke meerwaarde voor vrijwilligers: het doorbreekt isolement, motiveert en stimuleert om ook andere activiteiten op de pakken, maakt het gemakkelijk om voorzieningen in de buurt te bezoeken en te gebruiken, geeft contacten met andere buurtbewoners en geeft begrip en inzicht in allerlei organisaties die actief zijn in de buurt.

De vrijwilligers kunnen meedenken over de organisatie, verwoorden hun mening, krijgen eigenwaarde en voldoening, bouwen aan eigen kennis en vaardigheden, gebruiken de computer, coördineren activiteiten, communiceren met andere buurtbewoners, sluiten vriendschappen, leren de wijk kennen, ontmoeten gelijkgestemden en voelen zich door hun activiteiten betrokken bij hun wijk en leren organisaties en instanties in de wijk kennen.

De hele wijk Amsteldorp/de Wetbuurt, de vrijwilligers en de betrokken organisaties varen er wel bij.

Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

De vrijwilliger:

 • heeft een proeftijd van minimaal één en maximaal drie maanden;
 • voert de kerntaken uit die zijn omschreven in de taakbeschrijvingen van het project waaraan hij/zij deelneemt;
 • zet zich 4 uur per week in (kerntaak 3 uur, registratie en overleg 1 uur);
 • neemt deel aan het maandelijkse overleg.


De buurtgroep vraagt niet alleen inzet van de vrijwilligers, maar biedt ook mogelijkheden: • nuttige en leuke taken
 • inzet kan klein en flexibel
 • of groot en meeslepend
 • goed voor de buurt
 • trots kunnen zijn op wat je doet en bereikt
 • je eigen situatie doorbreken
 • bouwen aan eigenwaarde
 • bouwen aan vaardigheden
 • kwaliteiten kunnen gebruiken


 • meedenken
 • gewaardeerd worden
 • leren samenwerken en rekening houden met elkaar
 • contacten leggen
 • begrip krijgen
 • vrienden maken
 • deel uitmaken van een groter geheel
 • leuke feestjes
 • jezelf ontplooien


...als ik met mijn vriendin door de wijk loop gaat voortdurend haar hand omhoog. "Ken je al die mensen?" vraag ik. "Niet iedereen, maar met sommigen zit ik in de buurtgroep en anderen heb ik gesproken met de huisbezoeken."...die man is zo veranderd. Hij is trots op wat hij doet en wat hij voor elkaar krijgt. Hij denkt en handelt vanuit mogelijkheden en denkt minder negatief....door de verhuizing heb ik veel vrienden moeten achterlaten, maar door me aan te sluiten bij de buurtgroep heb ik snel nieuwe contacten gemaakt....ik had altijd het idee dat ik niets kon, maar ik heb ontdekt dat ik goed ben in wat ik doe. Ik heb me zelfs aangemeld voor ander vrijwilligerswerk!...door de buurtgroep maak ik allerlei dingen mee: feestjes, bezoek van de wethouder of praten over de zorg in de wijk met ambtenaren.