Natuur in je Buurt

Natuurlijk Drieburg!


Onder de titel "Natuur in je eigen buurt!" startte Landschap Noord-Holland een project voor het beheer van de natuur aan de randen van sportpark Drieburg.

Buurtbewoners en sporters zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vrijwilligerswerkgroep "Natuurlijk Drieburg". Iedere 3e zondag van de maand is er een werkdag.

Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven, kunt u contact opnemen met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, telefoon 06 16689367 of t.falentijn@landschapnoordholland.nl.
1 2 3 4
Gespot!

Yes!!! We hebben de ijsvogel gespot. Bij de schooltuintjes lekker in het zonnetje. Het is volgens mij een vrouwtje, de onderkant van de snavel is gedeeltelijk rood. Ze bleef zo'n 15 minuten zitten en keek om zich heen, daarna gaf ze een braakballetje op en dook de sloot in om met een visje boven te komen. Een prachtig gebeuren en nu maar hopen dat ze ons wandje kiest om voor nageslacht te zorgen.

Als je zelf wil proberen haar te spotten neem dan een verrekijker mee, ze is met blote oog moeilijk te zien, en zo tussen 12.00-13.00 uur hebben wij al vaak geluk gehad.

Met opgetogen kerstgroeten,
Trees Hof
Natuurlijk Drieburg werkdag zondag 16 december 2012

Op deze werkdag stond het wilgen knotten centraal. Bij de sportvelden van De Meer voetbal staan langs de slootkant een rij knotwilgen. Deze hadden dringend behoefte aan onderhoud. Na een uitleg van Tetje over hoe te knotten, het gereedschap gebruik en de veiligheid staken we de handen uit de mouwen. Gestaag werd er gezaagd, met takken gesleept, met de grote snoeischaar gewerkt en werden ladders verplaatst. Doordat er vrij veel knotwilgen staan werd besloten om en om te knotten. Zo blijft een gedeelte ongeknot wat iets minder kaal aandoet. Bij voldoende menskracht en tijd zijn deze bomen volgend jaar aan de beurt. Volgende maand gaan we het karwei afmaken, dus wees erbij. Het is leuk werk waarbij samenwerken een grote rol speelt. De afgeknotte takken werden in de middag door kinderen en hun ouders naar speeltuin Frankendael gebracht. Hier gaan de kinderen, in een workshop, van de wilgentakken iets leuks bouwen. Spannend: wordt het een boot, een huisje of toch iets heel anders, wij wachten af. Een aantal grote takken hebben we nog op de slangenbroedhoop geplaatst. Pieter en Suzan waren ondertussen druk bezig een takkenril te maken bij de ijsvogelwand, een mooi staaltje vakwerk. Zo wordt de plek wat afgeschermd, wat de ijsvogel kan waarderen en andere dieren kunnen hierin weer beschutting zoeken.

Volgende werkdag van Natuurlijk Drieburg is op: Zondag 19 Januari van 10.00-13.30 uur

Verzamelen bij de werkschuur, Drieburgerpad. (bij het tennispark) Iedereen is van harte welkom, ook kinderen kunnen onder leiding van hun ouders meewerken.

Programma: Wilgenknotten en een takkenril maken bij de slangenbroedhoop.

Trees Hof
Kort verslag werkdag Natuurlijk Drieburg zondag 18 november

Beste drieburgers,

Hier nogmaals verslag over de taken die wij op zondag 18 november 2012 hebben uitgevoerd op sportpark Drieburg, met dank aan Pieter van der Linden voor de aanvulling.

We kwamen bij elkaar op het kantoor/werkloods van Stadsdeel Oost op Drieburgpad 6.

Werkzaamheden:
* voorjaarsbollen geplant (o.a. narcissen, krokussen)
* takkenrillen sterker gemaakt met nieuwe oude takken
* natte bladeren opgeruimd

Wij hebben werkschoenen op maat besteld. We hebben aan de oever (dichtbij de ijsvogelwand) een broeihoop voor ringslangen aangelegd: een paar grote takken op de bodem (2 x 2 meter) en daarop natte bladeren. De hoop moet nog hoger worden en er moet paardenmest bij. Hein vertelde dat hij voor paardenmest kan zorgen, dus misschien moeten we de broeihoop in december afmaken.

Ten slotte kreeg iedereen een keizerskroon om mee naar huis te nemen en te planten.

Met vriendelijke groet,
Joan Soepnel
1 2 3 4