Natuur in je Buurt

Natuurlijk Drieburg!


Onder de titel "Natuur in je eigen buurt!" startte Landschap Noord-Holland een project voor het beheer van de natuur aan de randen van sportpark Drieburg.

Buurtbewoners en sporters zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vrijwilligerswerkgroep "Natuurlijk Drieburg". Iedere 3e zondag van de maand is er een werkdag.

Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven, kunt u contact opnemen met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, telefoon 06 16689367 of t.falentijn@landschapnoordholland.nl.
1 2 3 4
Kort verslag werkdag Natuurlijk Drieburg zondag 21 oktober 2012

Vooraf waren enkele activiteiten voorgesteld en die hebben we volgens plan uitgevoerd.

Bij Jos wordt een fietsenrek aangelegd. Goed dat er veel mensen op de fiets komen. De plek is nu vol struikjes. Die kunnen we uitgraven en bij de nieuwe ijsvogelwand weer ingraven. Herfst is een goed jaargetijde daarvoor.

We hebben een groot aantal kleine struikjes uitgespit en deze verderop weer ingegraven. Bovendien is de ijsvogelwand aan de zijkant wat verstevigd met een houten plaat, zodat de aarde niet wegspoelt de sloot in en de zijwand nu ook recht is. Zo is het moeilijker voor andere dieren om straks bij de nestpijp te komen. Ook is er een aantal kruiwagens grond bijgestort zodat de ijsvogelwand nog steviger is. Een paar struikjes zijn op en rond de ijsvogelwand geplant. De overige zijn verspreid in het bosje neergezet.

Er liggen op een kar 3 enorme grote wortelstelsels van een struik of boom. Die kunnen we een plekje geven voor klein wild. Super verstopplek of als een begin van een nieuwe takkenril.

Ook deze klus is geklaard. Hein heeft ze met behulp van zijn shovel neergelegd naar onze wensen. Twee grote stronken zijn gelegd bij het begin van het tennispark langs de sloot. De andere twee stronken liggen bij de ingang van De Meer voetbal aan de rand van het waterplasje. Een paar takken van de wilgen liggen daar mooi achter. Het is de bedoeling dit verder aan te vullen met groenafval en paardenmest zodat een mooie broeihoop voor de ringslang ontstaat.

Informatie over het maken van een slangenbroeihoop kun je bekijken op: www.ravon.nl

Volgende natuurwerkdag is op zondag 18 november. We komen om 10 uur bijeen op het Drieburgpad. Vrienden, familie en kinderen zijn van harte welkom.
Kort verslag werkdag Natuurlijk Drieburg zondag 21 oktober 2012

Vooraf waren enkele activiteiten voorgesteld en die hebben we volgens plan uitgevoerd.

Bij Jos wordt een fietsenrek aangelegd. Goed dat er veel mensen op de fiets komen. De plek is nu vol struikjes. Die kunnen we uitgraven en bij de nieuwe ijsvogelwand weer ingraven. Herfst is een goed jaargetijde daarvoor.

We hebben een groot aantal kleine struikjes uitgespit en deze verderop weer ingegraven. Bovendien is de ijsvogelwand aan de zijkant wat verstevigd met een houten plaat, zodat de aarde niet wegspoelt de sloot in en de zijwand nu ook recht is. Zo is het moeilijker voor andere dieren om straks bij de nestpijp te komen. Ook is er een aantal kruiwagens grond bijgestort zodat de ijsvogelwand nog steviger is. Een paar struikjes zijn op en rond de ijsvogelwand geplant. De overige zijn verspreid in het bosje neergezet.

Er liggen op een kar 3 enorme grote wortelstelsels van een struik of boom. Die kunnen we een plekje geven voor klein wild. Super verstopplek of als een begin van een nieuwe takkenril.

Ook deze klus is geklaard. Hein heeft ze met behulp van zijn shovel neergelegd naar onze wensen. Twee grote stronken zijn gelegd bij het begin van het tennispark langs de sloot. De andere twee stronken liggen bij de ingang van De Meer voetbal aan de rand van het waterplasje. Een paar takken van de wilgen liggen daar mooi achter. Het is de bedoeling dit verder aan te vullen met groenafval en paardenmest zodat een mooie broeihoop voor de ringslang ontstaat.

Informatie over het maken van een slangenbroeihoop kun je bekijken op: www.ravon.nl

Volgende natuurwerkdag is op zondag 18 november. We komen om 10 uur bijeen op het Drieburgpad. Vrienden, familie en kinderen zijn van harte welkom.
Kort verslag werkdag Natuurlijk Drieburg zondag 23 juli 2012

Dit zijn nog onze waarnemingen van zondag 23/7 wat betreft het watergedeelte op Drieburg. We hebben gekeken naar het water in de poel en sloot, deze hebben beide heel helder water.

De poel ligt in halfzon/schaduw, 2 berken vangen de zon weg, klei grond, geen slib, geen bladeren, ligging windluw. De poel is aan de bemonsterde zijde ongeveer 50 cm diep, de tegenoverliggende zijde is ongeveer 1 meter diep. Enkele planten die we gezien hebben zijn de korenbloem, mos en lis. Waterdieren zijn: bootsmannetje, veel watervlooien, dansmuglarve, steekmuglarve, keverlarve, watermijt en een nog voor ons onbekende doorzichtig beestje van ongeveer 1,5 cm lang met 2 zwarte stippen.

In de sloot tegenover de poel hebben we in het water dezelfde waterbeestjes aangetroffen, in dezelfde dichtheid.

Wat we niet gezien hebben (niet in de sloot en niet in de poel) zijn kikkervisjes en kikkers, padden, oeverlibellen en vissen.

We hebben één libel gezien: blauw, naam vooralsnog onbekend.

Tot zover het wateronderzoek, groet Betis
1 2 3 4