Natuur in je Buurt

Natuurlijk Drieburg!


Onder de titel "Natuur in je eigen buurt!" startte Landschap Noord-Holland een project voor het beheer van de natuur aan de randen van sportpark Drieburg.

Buurtbewoners en sporters zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vrijwilligerswerkgroep "Natuurlijk Drieburg". Iedere 3e zondag van de maand is er een werkdag.

Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven, kunt u contact opnemen met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, telefoon 06 16689367 of t.falentijn@landschapnoordholland.nl.
1 2 3 4
Zondag 23 juli 2012 - verslag werkdag Natuurlijk Drieburg

Beste allemaal, gisteren hebben we een hele leuke dag gehad op sportpark Drieburg. We hebben gezamenlijk onderzocht hoe het staat met het leven in de poel, de oeverplanten die zijn aangeplant, de bloemen die zijn ingezaaid.

Toen we gisteren alles ophaalden ontstonden er vragen over de ligging van het ecolint en de mogelijke barrière die de Weespertrekvaart vormt. Drieburg is onderdeel van een groen lint dat loopt door het stadsdeel. Volgens de excursieleider van IVN vormt de Weespertrekvaart een barrière voor kleine diersoorten. Onduidelijk is op welke wijze en of hier maatregelen zullen worden genomen. Trees wist dat er twee bruggen zijn gepland. Lia heeft contact met iemand van het Waterschap en zal dit navragen. Het ontwerp van het ecolint kun je bekijken als je googlet op 'groenstructuurplan stadsdeel Oost'.

Resultaten die we gisteren hebben gezien zijn: veel leven in de sloot, de oeverplanten doen het goed, maar het bloemenmengsel langs de slootkant is geheel verloren gegaan. Het insectenhotel en takkenrillen staan prachtig. Er zijn mollengangen ontdekt, een wesp die boven op het insectenhotel 'woont', en een nestje in de struiken met een jong er naast die wanhopig om zijn moeder riep. De resultaten zullen de komende tijd worden verzameld. Stuur alles wat je hebt genoteerd svp naar mij. Ik zal jullie nog in de loop van de week de onderzoeksvragen sturen.

Verder zijn Pieter en Dennis dapper aan de slag gegaan met het uitsteken van Reuzenberenklauw. Een hele berg van deze schadelijke plant is verwijderd. Dat is goed omdat het enerzijds de toegankelijkheid verbetert en anderszijds de beheerders niet met gif hoeven te spuiten (dat vogeltje!). Berenklauwen kunnen vreselijk nare brandwonden geven. Voor wandelaars, sporters, kinderen, kunnen er echt gevaarlijke situaties ontstaan. In bijgevoegd bestand vinden jullie de officiële Europese handleiding voor Berenklauwbestrijding. Graag hoor ik van Dennis en Pieter of ze zeker geen wonden of blaren hebben overgehouden aan deze actie.

Een poging om de moedervogel van het wanhopige jong te determineren (hierbij zijn geen dieren gewond geraakt) bracht ons op drie mogelijk vogelsoorten. Goed nieuws: Nadat iedereen naar huis was, ben ik nog even naar de poel gelopen, en trof daar vader aan. Toen kon ik duidelijk zien dat het een Zwartkop was. Dat mysterie is ook opgelost. We hebben dus een succesvol broedende zwartkop in ons gebiedje. Hopelijk vinden de ouders het volgens jaar nog steeds een geschikt bosje om te broeden. Waarschijnlijk zijn we storend voor de vogel geweest. We zullen daar volgend jaar rekening mee houden...

Beheerder Martin heeft ons ca 25 vogelhuisjes gebracht voor roodborst, koolmees en spechten. Prachtig! Op de volgende werkdag zullen we ze gaan ophangen. Het voorstel is om eerst eens te bekijken wat voor territoria deze vogels hebben en met welke spreiding we ze het beste kunnen ophangen.

Verder hebben we afgesproken dat we in augustus geen werkdag hebben, maar wel weer de 3e zondag in september. Dat zal zijn op zondag 16 september 2012.
Zondag 18 maart - verslag ecologische werkgroep "Natuurlijk Drieburg" door Maggie van Wouwe

Zondag 18 maart was de eerste keer dat we daadwerkelijk de handen uit de mouwen staken om rond de sportvelden van Drieburg de natuur te versterken.

Tetje vertelde wat de plannen voor die dag waren: de paddenpoel beplanten met vijver- en oeverplanten (o.a. moerasspirea, zwanenbloem), takkenrillen maken (er was een heiapparaat voor aanwezig om de palen in de grond te slaan) en ijsvogelwanden maken/repareren.

Zo gingen we min of meer in 3 groepjes werken. Ik hoorde bij de ijsvogelgroep. Het weer was een beetje somber, best wel koud en er was regen voorspeld. Maar iedereen ging goedgemutst aan de slag: de sterke mannen hielden zich al snel bij het werk van de takkenrillen op. De dames stortten zich op de beplanting. En na enkele uren zaten alle planten erin, nu kan de natuur haar gang verder gaan. De ijsvogelgroep kreeg versterking van Jelle, die alles weet van ijsvogels. Wij hebben één ijsvogelwand opgeknapt: takken en begroeiing verwijderd. En met gevaar voor eigen leven het stukje water voor de wand uitgebaggerd!

Ik was behoorlijk verkleumd geraakt, maar we kregen een lekkere lunch na afloop die me weer helemaal opkikkerde. Verder heb ik heel wat geleerd over het gedrag van ijsvogels en heb ik heel gezellig samengewerkt met Trees, Eva en Betsy. 15 april weer!
Zondag 26 februari

Zondag 26 februari was de eerste oriënterende wandeling over Sportpark Drieburg. Ideeën van deelnemers zijn daarbij geïnventariseerd door Projectgroep Landschap Noord-Holland en vergeleken met de al eerder opgestelde plannen voor het gebied. De overeenkomsten waren groot evenals het enthousiasme om te beginnen.
1 2 3 4