Natuur in je Buurt

Natuurlijk Drieburg!


Onder de titel "Natuur in je eigen buurt!" startte Landschap Noord-Holland een project voor het beheer van de natuur aan de randen van sportpark Drieburg.

Buurtbewoners en sporters zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vrijwilligerswerkgroep "Natuurlijk Drieburg". Iedere 3e zondag van de maand is er een werkdag.

Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven, kunt u contact opnemen met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, telefoon 06 16689367 of t.falentijn@landschapnoordholland.nl.
1 2 3 4
Verslag informatieavond 15 februari 2012 - door Tetje Falentijn, vrijwilligersondersteuning Landschap Noord-Holland

Presentatie Martin Melchers stadsecoloog (gepensioneerd)

Martin vertelt over de dieren die voorkomen in de buurt van sportpark Drieburg. Het dierenleven in de stad is sterk afhankelijk van de begroeiing voor voedsel en broed en schuilplaats, maar ook om zich te verplaatsen. Op dit moment is er weinig geschikte voedsel, broed- en schuilplaats op sportpark Drieburg. Langs de sportvelden zijn er kale bomenrijen of kort gemaaid gras. Martin vertelt over onder andere de volgende dieren en laat dia’s zien..

Zoogdieren
  • Hazen en konijnen wonen in Oost overal. Op het sportpark worden ze gezien als ze gras eten op de velden. Konijnen worden in Amsterdam bestreden omdat ze gaten graven op plekken die ons niet uitkomen. Zeker op een sportveld willen we geen gaten omdat sporters daarvan blessures kunnen oplopen. Hazen graven niet. Ze verstoppen zich overdag in rustige hoekjes en bosjes en in de vroege ochtend of schemering komen ze gras eten. Ze hebben dus hun rustige hokjes nodig. Als er te veel kunstgras wordt neergelegd is er weinig te eten voor deze dieren. Peter Vergeer vertelt dat er wel kunstgras ligt op het sportpark, maar dat het stadsdeel geen kunstgras meer aanlegt.
  • Vossen zijn gezien op het sportpark. Ze eten voornamelijk konijn, muizen en vangen ook hazen. Hazen zijn snel, maar vossen besluipen ze en verrassen ze. Voor vossen is het dus belangrijk dat er genoeg voedsel is. Veldmuizen of spitsmuizen zijn bijvoorbeeld te vinden in de bermen van de Weespertrekvaart. Als de berm daar mag uitgroeien en er veel planten met zaad zijn, dan zullen er veel muizen zitten. Wordt de berm regelmatig kort gemaaid, dan krijgen de muizen geen kans. Ook takkenrillen zijn populair bij muizen. Dus bermbeheer, takkenrillen en kunstgras zijn indirect van invloed op de vossen.
  • Voor vleermuizen legt het stadsdeel speciaal een bomenrij aan die als vliegroute voor de vangt van insecten kan dienen.
Waterleven
  • In de Weespertrekvaart en de sloten rond het sportpark leven veel karpers. Die zijn ooit uitgezet voor de sportvisserij. Ze woelen veel van de bodem om en maken het water troebel. Dit is nadelig voor andere vissen. Er kan wel karper weggevangen worden, maar daarvoor moet een sloot afgesloten worden met gaas. Dat vindt het waterschap niet altijd goed.
  • De afgelopen jaren zijn veel sloten en meren in Nederland bevolkt met Amerikaanse rivierkreeften. Je kunt ze over de weg zien lopen op zoek naar nieuwe watergebieden. Ook in oost zijn er veel rivierkreeften. Deze beestjes eten planten (en ook wel amfibie-eieren) en met hun grote aantallen kunnen ze hele sloten en poelen kaalhalen.
  • Kikkers, padden en salamanders zetten hun eieren af in het water. Ze zoeken water zonder vissen, omdat die hun eieren opeten. Een poel die geen verbinding heeft met de sloot is dus ideaal. Het stadsdeel heeft net zo’n poel gegraven op het sportpark. Maar zonder bosjes en takkenrillen bij de poel hebben de amfibieën geen overwinterplek en is de poel minder aantrekkelijk voor ze.
Vogels
  • De scholekster is een vogel van de wadden. Hij broedt graag op de kale grond. Maar vossen en andere roofdieren kunnen daar de nesten leegroven. De laatste jaren heeft de scholekster ontdekt dat zijn nest op platte daken veel veiliger is. We komen hem steeds meer in de stad tegen. Op het sportpark Drieburg zijn veel platte daken te vinden.
  • De ijsvogel vinden we op meerdere plaatsen in Oost. Deze vogel voedt zich met vis en broedt in een gangetje in een steile oever. Omdat er weinig beken en steile oevers zijn, wordt op verschillende plaatsten ijsvogelwanden steil afgestoken. Ook bij Drieburg liggen al twee IJsvogelwanden. Ze zijn bij Drieburg gezien en er is een succesvol nest geweest bij Frankendael. Onder de aanwezigen is iemand die heel enthousiast is over ijsvogels en al heeft meegeholpen met de ijsvogelwanden.
  • Er zijn ransuilen aan de stadsranden. Ze nestelen graag in verlaten eksternesten en jagen 's nachts buiten de stad. Onderzoek met geringde vogels heeft uitgewezen dat alle vogels in regio Amsterdam/Schiphol familie van elkaar zijn. Broers en nichten, ooms en oma’s etc.
  • De meest voorkomende specht is de grote bonte specht. Maar er zijn ook groene spechten in Oost. Ze nestelen beide in boomholten. Een bonte specht vliegt af en aan naar zijn nest en is dus goed te zien. De groene specht valt minder op. Hij fourageert (verzamelt voedsel) de hele dag en vliegt dan een keer naar zijn jongen toe. De spechten maken bij voorkeur hun holen in zacht hout, van wilgen. Maar ook is er een nest gevonden in een eik op de Oosterbegraafplaats. Op sportpark Drieburg kun je de Grote Bonte Specht soms zien roffelen op de lichtmasten. Daarmee zoekt hij geen voedsel, maar geeft hij zijn territorium aan. Een lichtmast of lantaarnpaal maakt natuurlijk meer lawaai dan een boom!
Januari 2012

Er wordt een start gemaakt met het aanleggen van oa de paddenpoel, Natuurlijk Drieburg wordt geboren.
1 2 3 4