Projecten - Buurtgesprek en Mensen ontmoeten met koffie & lunch

Terug naar projecten

Project Buurtgesprek en Mensen ontmoeten met koffie & lunch
Bekijk Buurtgesprek op youtube!Vrijwilligers uit de buurt bezoeken bewoners in de wijk die geïsoleerd of eenzaam zijn.

Het doel van de bezoeken is:


 • Eenzame en geïsoleerde bewoners het gevoel geven 'er bij te horen'

 • De bezochte buurtbewoners een mogelijkheid geven te praten over alledaagse dingen en een gezellig uurtje te bezorgen

 • Met de buurtbewoner iets te ondernemen (wandelen, winkelen, terras, markt, etc.)

 • Samen met de vrijwilliger naar de koffieochtend of andere activiteit in de buurt

 • Bewoner stimuleren zelfstandig activiteiten te gaan ondernemen

 • Bewoner stimuleren zelf deel te gaan nemen aan activiteiten

 • Bewoner stimuleren zelf vrijwilliger te wordenDe vrijwilliger bezoekt de buurtbewoner regelmatig. De gesprekken worden niet in een vorm gegoten, maar zijn informeel. De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar een buurtgenoot die regelmatig even langskomt, zwaait als ze langsloopt en de buurt goed kent. Als er problemen zijn of andere dringende zaken, zal de vrijwilliger de hulp inschakelen van familie, ouderenwerk of maatschappelijk werk in de wijk. Wel kan de vrijwilliger de bewoner informatie geven over activiteiten in de buurt en eventueel ook meegaan als de bewoner (nog) niet zelf durft.

Er wordt van elk bezoek een kleine rapportage gemaakt. De coördinator onderhoudt regelmatig contact met de bewoners om te horen of alles naar wens gaat.

De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de bewoners. De vrijwilligers nemen deel aan het overleg van project Buurtgroep en de algemene bijeenkomst van buurtgroep Amsteldorp Actief.


Mensen ontmoeten met koffie & lunch

Buurtgroep Amsteldorp is maart 2010 met een koffieochtend begonnen op de maandagochtend. Het aantal bezoekers groeide in korte tijd van 8 naar 25. Vanwege dit succes is vanaf mei 2010 is er ook op de vrijdagochtend een koffieochtend.

De koffieochtenden zijn ontstaan vanuit project Buurtgesprek. De vrijwilligers van dit project gaven aan dat er behoefte was aan een laagdrempelige open inloop voor oudere buurtbewoners om naar toe te gaan als zij een praatje willen maken.

Amsteldorp Actief krijgt subsidie van het stadsdeel voor de organisatie van koffieochtenden.

Doelstellingen koffieochtenden

 • Een vaste plek en tijd voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een praatje, contacten of wat gezelligheid

 • Oudere bewoners het gevoel geven 'er bij te horen'

 • De buurtbewoners een mogelijkheid geven te praten over alledaagse dingen, te praten met andere buurtbewoners en een gezellige ochtend te hebben

 • Een platform maken waaruit bewoners met elkaar andere activiteiten kunnen ontplooien zoals wandelen, winkelen, terrasje pakken, etc

 • Bewoners stimuleren activiteiten te gaan ondernemen

 • Bewoner stimuleren zelf vrijwilliger te wordenUitgangspunt is een gezellige ochtend. De ochtenden worden niet in een vorm gegoten, zijn informeel van karakter. Alle wijkbewoners boven 65 zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van het bestaan van de koffieochtenden (samenwerking tussen Wijkpost voor Ouderen en buurtgroep Amsteldorp Actief).

De coördinator van het project draagt zorg voor een gastvrije sfeer, verwelkomt elke nieuwe bewoner, maakt een praatje en introduceert ze bij de andere bezoekers. Ook brengen bezoekers zelf buurtgenoten mee. De bezoekers leren elkaar beter kennen, waardoor er ook andere verbanden ontstaan (klaverjasavondjes, samen op dagtocht, samen op vakantie). De vrijwilliger(s) doen boodschappen, schenken koffie, bakken broodjes, dekken de tafels, koken een eitje. Ruimen weer af, wassen af en maken de ruimte schoon. De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de bewoners. De vrijwilligers nemen deel aan het overleg van project Buurtgesprek en de algemene bijeenkomst van buurtgroep Amsteldorp Actief.