Projecten - Buurtmusical

Terug naar projecten

Project Buurtmusical
Verslag werkproces
Wijkmusical “Alice in Amsteldorp”


november 2009 tot 20 juni 2010

DE AANLOOP

Met het indienen van een plan een wijkmusical op te voeren, wilde de werkgroep Amsteldorp Actief meedingen naar de Betere Buurt prijs, die was uitgeschreven door woning bedrijf Ymere. Het doel: Het slaan van bruggen tussen verschillende bewoners en het stimuleren van ontmoeting tussen jong en oud in de wijk.

Al gauw rezen er vragen op: stel dat we die prijs winnen; hoe gaat zo'n project er dan uit zien? Hoeveel mensen zijn er nodig en wat zijn hun functies? Wat is er op technisch gebied nodig? Moeten er professionals bijgehaald worden?

Een eerste vrijblijvend informatief gesprek vond plaats met een theater maakster en een pianiste/componiste, beide bewoners van Amsteldorp. Zij wilden wel hun medewerking verlenen, mits zij er ca. 2 jaar aan zouden kunnen werken. Als voorbeeld noemden zij het Community Project waarmee bij Theater Muzenis in Oud West positieve ervaringen had opgedaan. Hun stelling was: deed je er een half jaar over dan werd het misschien wel iets leuks, maar met twee jaar werd het professioneler.

Toen we de prijs wonnen zijn Margareth Moed en ondergetekende naar de video van zo'n voorstelling in Theater Muzenis gaan kijken. Er deden maar een 7-tal speelsters mee. Het gegeven was indrukwekkend, maar beantwoordde niet aan onze ideeën van een wijkmusical namelijk: voor en door buurtbewoners.

MYRA DE GROOT PRODUCTIONS

Nadat de Werkgroep ''Amsteldorp Actief'' unaniem had beslist het korte traject te bewandelen , vond Margareth via internet Myra de Groot en was er in januari een eerste ontmoeting met haar. Met presentatie map en laptop en haar energieke enthousiasme wist zij ons voor zich te winnen. In 12 weken zou zij een goed product op de planken kunnen zetten.(Om financiële redenen werden het uiteindelijk 10 weken!) Haar 'credo' : buurtbewoners door intensieve samenwerking de ervaring te geven iets bijzonders met elkaar te beleven, overtuigde ons des te meer om met haar in zee te gaan.

In februari werden diverse locaties bezichtigd, die geschikt zouden zijn voor de voorstelling. De keuze viel op de kantine van de Stadsdeelwerf aan de Rozenburglaan. Voor de avond repetities mochten we gebruik maken van de kantine van sportclub TABA. De Frankendaelschool verleende alle medewerking door op donderdagen van 15.30 u tot 17.00 uur de gymzaal ter beschikking te stellen, voor repetities met de kinderen.


De tweede helft van maart begonnen de gerichte activiteiten 'triggers' in de buurt:

  • een flyer tocht van huis aan huis door de hele buurt, er werden ook affiches geplakt op strategische punten.

  • schoolbezoek met Myra die verkleed als Tinkerbel van klas naar klas ging om kinderen te werven.

  • het weekend van 19 en 20 maart vonden in het Hoekhuis diners plaats, waarvoor buurtbewoners ouder dan 70 jaar waren uitgenodigd. Deze avonden werden muzikaal verzorgd door Myra en een van haar entertainers.


Vrijwilligers hebben op beide avonden naar verhalen uit de buurt van vroeger geluisterd en die opgeschreven. Uit al die verhalen heeft ondergetekende een keuze gemaakt, die zo een tijdsbeeld gaf van de jaren 30 tot en met nu.

Om toegang te krijgen tot de jongeren in de buurt, werd de hulp van een jongerenwerker ingeroepen. Maar een bezoek van Bakkie in de Buurt op 27/3 bij het skeeler veldje en latere pogingen van het Jongerenwerk waren jammer genoeg zonder succes.

Op zaterdag 10 april vond in het Hoekhuis de 'kick off' plaats. Iedereen, groot en klein werd ingelicht over wat er te gebeuren stond en kon zich per formulier of via www.wijkmusical.nl inschrijven om deel te nemen.

DE REPETITIES

Op 15 april startte de serie van 10 repetities, die wekelijks op donderdag werden gehouden. 's Middags na schooltijd voor de kinderen in de Frankendaelschool en van 19.00 tot 21.30 voor de volwassen deelnemers in de kantine van sportclub TABA.

Aanvankelijk leidde Myra beide groepen. Er werd voornamelijk gewerkt aan het zingen en dansen. Het waren allemaal bekende liedjes uit bijvoorbeeld ''Ja zuster, nee zuster'' en ''Mamma Mia'', de teksten waren hier en daar door Myra aangepast en werden tijdens de eerste repetities aan iedereen uitgedeeld. De kinderen waren zeer enthousiast en al gauw zag je groepjes op straat liedjes en danspasjes oefenen. Myra werkte zeer inspirerend op de kinderen, wist het hoofd van de school te vertellen.

Tijdens de avond repetities werden deels dezelfde liedjes als die van de kinderen ingestudeerd met, naar vermogen(!), dezelfde danspasjes. Met andere liedjes werden scènes ingestudeerd waaraan telkens een wisselend rollenspel te pas kwam.

Begin mei kwam de groep decor bouwers bij elkaar om te bespreken wat er aan schilderwerk en rekwisieten nodig zou zijn. Toen het materiaal, doek en verf, geleverd was konden de schilders in het Hoeckhuys een stellage opbouwen om het doek af te maken. In thuiswerk werd een sprookjes boek, een katten pop, het grote horloge voor het Konijn en vele papieren bloemen gemaakt.

De laatste repetities werden verzorgd door Myra en haar 5 entertainers; 3 spelers en 2 muzikanten. Het accent lag nu meer op zangtechniek en zuiverheid. Ook leerden we ons publieksgericht te bewegen.

En toen de kostuums waren gepast werd het uiteindelijke script uitgedeeld, dat Myra had geschreven. Het was een spannend moment... Fantastisch!!! Alle geselecteerde verhalen van de buurtbewoners waren er in verwerkt, plus alle ideeën en voorstellen, die vanuit de groep tijdens het werk proces naar voren waren gekomen. Bijvoorbeeld de kat zou alleen een katten duet met een operazangeres zingen, maar zij kreeg tevens een doorlopende rol. Iemand anders zong een zelf geschreven en gecomponeerd loflied op Amsteldorp.

Het thema ''Alice in Wonderland'' was ''Alice in Amsteldorp'' geworden, waarin de kleine Alice door haar oma zonder verhaaltje naar bed wordt gebracht. Maar het Konijn neemt haar, voorlezend uit het grote sprookjes boek, mee op avontuur. Samen gaan ze terug in de geschiedenis van Amsteldorp. En als aan het slot blijkt dat Alice alles heeft gedroomd, is er een ding wat ze heeft onthouden; het Konijn zei: ''Geluk zit in het moment, dames en heren. Denk niet te veel aan vroeger of aan wat komen gaat. Maar geniet van elk moment samen met elkaar!''

DE VOORSTELLING

Er waren intussen goede afspraken gemaakt met de betreffende medewerkers van de Stadsdeelwerf en zo konden we op zaterdag 19 juni de kantine omtoveren in een echte theater zaal. Hiervoor kwam Myra met haar professionele licht- en geluid technici, die hun hele stellages en apparatuur opbouwden.

Een groep vrijwilligers zorgde tijdens dat weekend voor spijs en drank.

Zondagochtend werd de laatste hand gelegd aan techniek en decoratie van de zaal en het terras. Weer was Bakkie in de Buurt aanwezig om het publiek van een drankje te voorzien. In de kleedkamers boven in het gebouw was het een drukte van belang toen alle kinderen en volwassen deelnemers daar bijeen kamen om geschminkt, gekapt en gekleed te worden. Hiervoor waren nog 2 visagisten en 2 productie medewerksters erbij gekomen.

Om 12.00, geheel volgens draaiboek, werd een doorloop repetitie gehouden. (Zie bijlage I). Voor het eerst werd de opening scene van Alice met haar oma gespeeld en alle dans nummers van de kinderen ingeschoven. In de lunch pauze liepen de spanningen hoger op en werden nog enkele solo nummers doorgenomen. 15.10 uur ging de zaal open en werd het publiek muzikaal ontvangen. 15.30 uur kwamen alle spelers vanuit het terras door het midden van de zaal naar binnen en kon het spektakel beginnen!

De eerste voorstelling verliep goed, hoewel misschien hier en daar nog wat onwennig. Maar we voelden dat het bij het publiek goed overkwam. Hierdoor gesterkt gingen we de speel pauze in: omkleden, uitrusten, hapje eten en je voorbereiden op de tweede voorstelling.

Weer stroomde het publiek binnen en werd de zaal nogmaals helemaal bezet. Dit keer speelden we allemaal met nog meer overtuiging en plezier. En na het slot koor We´ll meet again, het dankwoord van Margareth aan alle deelnemers, sponsoren etc., de toespraak van de wethouder Mevrouw Lieke Thesing, die ook de bloemen uitdeelde, beseften we dat we met z´n allen iets heel bijzonders hadden gepresteerd. Voor de kinderen was er een mand vol cadeautjes!

De gezamenlijke nazit met een drankje was nodig om het gevoel van samen zijn nog even vast te houden. Nadat de meesten naar huis waren, bleef er een kleine ploeg van spelers achter om met de Werf medewerker de zaal weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. De boel netjes achterlaten hoort er bij!

EINDCONCLUSIE

Het was een grandioze ervaring voor ons, maar ook voor het publiek. Ons enthousiasme en vooral de charme van de kinderen werden door het publiek warm ontvangen. Men heeft genoten, hier en daar meegezongen en de open doekjes waren niet van de lucht.

De doelstelling, een musical project maken waaraan zoveel mogelijk buurtbewoners zouden deelnemen, is bereikt en kan als geslaagd worden beschouwd.

Niet onbelangrijk was de bereidwillige medewerking van enkele bedrijven uit de wijk, de basisschool Frankendael, sportvereniging TABA en `t Hoeckhuys.

In de groep spelers werd al direct na afloop de wens uitgesproken, hiermee door te gaan, samen iets anders op toneel gebied te gaan doen. Sommige deelnemers missen nog steeds de repetities en het creatieve samen zijn.

Vanuit het publiek komt vaak de vraag of we het nog een keer opvoeren, want het was zo geweldig!

Trinette Kuijpers, project coördinator.

Amsterdam, augustus 2010