Projecten - Informatie & Communicatie

Terug naar projecten

Project Informatie & Communicatie
Project I & C is begonnen in december 2008, heeft op volle toeren gedraaid in 2009 en is voltooid mei 2010. Op 5 november 2010 is het project afgerond door middel van een presentatie.

In het kort over het project...

Dit project heeft een tweeledig doel;

 • Het terugdringen van grofvuil bij de containers en

 • Een goed beeld krijgen van wat de bewoners belangrijk vinden in de buurt


Vrijwilligers lopen wekelijks rondom de meest vervuilde vuilcontainers, bellen huis-aan-huis aan, vragen bewoners naar hun mening over de buurt en grofvuil bij de containers, bekendheid met regels, dienstverlening en bieden folders aan.

Bij alle bewoners is 3x aangebeld.

 • 55% van de buurtbewoners heeft meegewerkt aan het vraaggesprek

 • 19% wilde niet deelnemen aan het vraaggesprek

 • 27% was niet thuis

Eindverslag project I&C


Het is 2007. Buurtgroep Amsteldorp Actief begint het eerste project, een project om de wijk schoon, heel en veilig te maken. Het doel is de wijk aantoonbaar schoner te maken. Het lijkt te helpen, de meldingen nemen af, de wijk wordt aantoonbaar schoner.

Maar in het aantal meldingen verkeerd grofvuil zit geen verbetering.

We besluiten huis-aan-huis bezoeken te gaan afleggen rondom de 4 meest vervuilde containers. We noemen het project Informatie & Communicatie (I&C). We beginnen op kleine schaal in de zomer van 2008. De resultaten zijn positief. We gaan door, met inzet van maximaal 10 vrijwilligers. Ook wordt een wekelijkse registratie bijgehouden van grofvuil bij de containers.

Algemeen
Van 19 september 2008 tot 1 mei 2010 hebben vrijwilligers huis-aan-huis bij alle 1400 bewoners in Amsteldorp aangebeld en gevraagd naar hun mening over de wijk en zijn vragen gesteld over daadwerkelijk en gewenst gedrag met betrekking tot het 'aanbieden van grofvuil'. Ook is de bewoners gevraagd naar hun mening over de buurt.

Project I & C is gefinancierd en projectmatig ondersteund door Stadsdeelwerken. Buurtgroep Amsteldorp Actief wordt ondersteund door het wijkopbouworgaan Watergraafsmeer.

De uitvoering, coördinatie, registratie en verslaglegging en presentatie van project I&C is verzorgd door de vrijwilligers van buurtgroep Amsteldorp Actief.

Doelstelling buurtgroep Amsteldorp Actief

Project I&C heeft als doel:

 • Het terugdringen van verkeerd aangeboden grofvuil bij de containers

 • Inventariseren van de mening(en) van buurtbewoners over de wijk

 • Bewoners te betrekken bij hun woonomgeving

 • Bewoners goed te informeren

 • Goed gedrag te stimuleren in de openbare ruimte


Werkgebied
Rondom de meest vervuilde containers

 • Rusthofstraat bij nr. 36

 • Manenburgstraat bij nr. 37

 • Von Guerickestraat bij nr. 72

 • Von Liebigweg bij nr.2


Werkwijze
De huisbezoekers lopen elke week een dagdeel, altijd met zijn tweeën. Elk werkgebied heeft een vast duo. De bewoners krijgen eerst een brief in de brievenbus, waarin het project wordt uitgelegd. In de brief wordt aangekondigd dat er huisbezoekers langskomen voor een kort gesprekje aan de deur.

De huisbezoekers bellen drie keer aan. Het aanbellen kan resulteren in:

 • Het voeren van een gesprek

 • Bewoner wil niet meewerken aan een gesprek

 • Bewoner is niet thuis en krijgt kaartje in de bus.

 • Bewoner is onbereikbaar (3x aangebeld, 3x kaartje in de bus, niet gereageerd op verzoek te bellen)


De bewoners die niet thuis zijn, krijgen (3x) een kaartje in de bus. Op dit kaartje wordt vermeld dat de huisbezoekers zijn geweest en wordt een telefoonnummer vermeld.

Geen reactie, dan komt het adres in de categorie onbereikbaar.

Aan het einde van het project hebben de huisbezoekers alle adressen die onbereikbaar waren nog een keer langsgelopen.

Uitgangspunt is een gesprek aan de deur. Duur van het gesprek is ca. 15 minuten. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst (zie bijlage) bevat de volgende onderwerpen:

 • Beleving van de buurt

 • Positieve en negatieve punten in de wijk

 • Verbeterpunten en wensen voor de buurt

 • Hoe schoon is de wijk?

 • Informatie aanbieden; afvalwijzer, telefoonnummer, afvalpunt, chemokar

 • Belangstelling voor adopteren van een container

 • Algemene gegevens


De huisbezoeker vraagt naar de mening en de beleving van de bewoner, beantwoordt vragen van de bewoner en noteert eventuele problemen. De huisbezoeker geeft informatie over alle belangrijke voorzieningen en instellingen in de buurt en is goed op de hoogte van de regels voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. De huisbezoekers hebben folders bij zich om aan de bewoners te geven.

De huisbezoekers noteren de antwoorden op het vragenformulier. Deze formulieren worden ingevoerd in een registratiesysteem. Het wekelijks registreren van grofvuil bij de containers wordt gedurende de looptijd van project gecontinueerd, zodat gegevens van een aantal jaren vergeleken kunnen worden.

Ervaringen van de huisbezoekers
Het weer

Het weer blijkt een belangrijke factor. Bij mooi weer beantwoorden bewoners aan de deur de vragen en nemen even de tijd voor het gesprek. Maar bij slecht weer is de animo veel minder.

In de winter is de respons aan de deur gering. De bewoners willen niet in de kou of de regen staan en vragen de huisbezoekers binnen te komen.

Gezelligheid kent geen tijd

Het blijkt niet eenvoudig het gesprek kort te houden. Sommige bewoners zijn kort en bondig, maar veel bewoners gaan serieus in op de vragen en willen er graag een praatje over maken.

Een enkele bewoner blijkt echt eenzaam en geïsoleerd te zijn. De huisbezoeker kan deze bewoner doorverwijzen naar project Buurtgesprek. In dit project komt een vrijwilliger wekelijks op bezoek voor een gezellig praatje.

Veel vragen

Bewoners hadden veel vragen aan de huisbezoekers. De huisbezoekers hadden hier ook een sociale rol. Ze verstrekten informatie over de wijk, activiteiten en voorzieningen.
De tuintjes

De huisbezoekers verwijzen bewoners die zelf niet in staat zijn de voor- en achtertuin te onderhouden, naar project de Groene Vingers.

De vaardigheden
De belangstelling van de vrijwilligers om huisbezoeker te worden is in het begin niet groot. Er leeft de gedachte dat je dan toch heel wat in je mars moest hebben.

Gaandeweg blijkt dat praktisch iedereen na een inwerkperiode in het project kan meedraaien.

Deelname aan het project is door de vrijwilligers als heel gezellig ervaren. Dit komt vooral door de samenwerking met een collega en de overwegend positieve reacties van de bezochte bewoners.

Verschillen

Ook in een relatief kleine wijk als Amsteldorp zijn veel verschillen. Er zijn gedeeltes in de buurt waar bijna iedereen meewerkt aan het gesprek, maar ook straten waar de belangstelling gering is.

Belangstelling

Bijna alle bewoners die met de huisbezoekers hebben gesproken, willen graag weten/horen wat er uit het project naar voren komt.

Benieuwd naar de resultaten? Download hier het volledige verslag.

Klik hier voor de foto's van de presentatie