Projecten - Amsteldorp Interactief

Terug naar projecten

Project Amsteldorp Interactief
Het interactieve bestaan van Amsteldorp Actief begon in 2010. Daarvoor was één van de vrijwilligers al enige tijd bezig met het opzetten en uitwerken van de huisstijl van Amsteldorp Actief. Het ontwerp van het logo en later het briefpapier en de visitekaartjes waren de eerste stappen op weg naar de website. De website was dus eigenlijk een logisch vervolg op het bovenstaande.

Het algemene doel van de website is het verstrekken van informatie en het door middel van sociale media verschaffen van enig entertainment aan de bewoners van Amsteldorp. Meer specifiek is het de bedoeling om door middel van deze website bewoners met elkaar in contact te brengen in het 'virtuele buurthuis'.

Op de website is allerlei informatie te vinden over de buurt, bewoners, vrijwilligersgroepen, activiteiten etc. Kijk gerust rond in ons 'buurthuis' en zie waar buurtgenoten mee bezig zijn.

Via Facebook kun jij chatten met andere bewoners, foto's delen, evenementen aanmaken etc. Dit onderdeel draagt bij aan het onderlinge contact tussen bewoners.
Podium Amsteldorp Kids (PAK) is speciaal opgezet voor de kinderen van ons dorp. Chatten, ruilen, ideeën, foto's of plannen delen, niets is te gek.
Marieke's Magazine geeft ons inzicht in het studentenleven van één van onze bewoonsters.
Bij Amsteldorpers onder de loep vind je interviews met buurtbewoners en reisverhalen. Via de website kun jij je aanmelden. Het doel is om via verhalen elkaar beter te leren kennen.
Trudy's Tuintje biedt leuke 'groen'tips en laat jou even stilstaan bij de natuur in de stad.
De bewoners van nu krijgen middels de verhalen van de 'hangjongeren van toen' enig inzicht in het leven van vroeger in Amsteldorp. Deze verhalen worden aangeleverd door (oud-)bewoners die niet behoren tot de vaste groep vrijwilligers.
Onze wijkagent geeft in zijn column, o.a. advies en voorlichting hoe men de individuele veiligheid zou kunnen vergroten.
Verder biedt de site links naar andere websites en een foto-quiz.
En alle nieuwtjes staan op de 'Amsteldorp Actueel'.
Verslagen en foto's van Natuurlijk Drieburg en van alle evenementen


Naast de informatieverstrekking aan de buurtbewoners worden op de website ook belangrijke gegevens voor de vrijwilligers gemeld.

Iedere projectgroep van Amsteldorp Actief heeft de mogelijkheid om een beroep op de vrijwilligers van Amsteldorp Interactief te doen bij (speciale) evenementen om e.e.a. fotografisch en indien nodig tekstueel vast te leggen.