Projecten - SOEN (Schoon, Opgeruimd En Netjes)

Terug naar projecten

Project SOEN (Schoon, Opgeruimd En Netjes)

Bekijk SOEN op youtube!
-----Verslag Opschoondag 2016-----

LOD, van citroenpers tot hockeystick
19 maart 2016 door Annelies Teunissen

Jawel, vandaag viel ook Amsteldorp in de prijzen met de alweer de 6e keer LOD georganiseerd door Jaap van der Zijp van project SOEN (Schoon Opgeruimd en Netjes). En L.O.D. staat voor Landelijke Opschoon Dag en gaat uit van stichting Nederland Schoon. Men beoogt door gezamenlijke inzet een bijdrage te leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving.

Om 10 uur waren wij present, totaal met ongeveer 14 man/vrouw en een lekker bakkie koffie aangereikt door Maggie. Medewerkers van de reiniging van het Stadsdeel kwamen ons werkmateriaal brengen: een zogenaamde “ prikker”, ring met vuilniszak en handschoenen. Met de prikker pak je dingen van de straat op, gaat dat niet, dan heb je altijd nog de methode bukken en oprapen met je tuinhandschoenen. Jaap heeft de straten van Amsteldorp onder de aanwezigen verdeeld om langs te lopen en op te schonen.

Adri was mijn maatje en samen liepen we langs de schuine dijk, vanaf de bloemenstal tot aan het surfbordveldje. Vooral onder de struiken in de Rozendaalstraat, richting de trap bij het Amstelstation lagen veel blikjes in de struiken, goed zichtbaar omdat de gemeente net gesnoeid heeft. Blijkbaar vinden voorbijgangers het heel normaal om hun blikje achteloos weg te kwakken. Jaap wil proberen een Catcher daar te plaatsen! Ook vond ik nog een glazen citroenpers , heel handig, die had ik nou net nodig! Maar meestal waren het vooral flesjes, en lege blikjes. Verder plastic papiertjes, zakdoekjes en andere bizarre vondsten zoals een afro-kam en hockeystick. Deze heb ik maar bij het grofvuil gelegd, altijd handig voor de recycling. Onderweg loosden wij onze volle vuilniszak in de prullenbakken langs de straat of de OAIS, de Ondergrondse Afval Containers. Toch tenminste 5 vuilniszakken opgehaald samen met zwerfvuil over dit stuk van de dijk. En dat terwijl het stadsdeel evenzo goed zwerfafval opruimt. We kregen ook complimenten van een sportief uitziende jonge buurman op een fiets,” goed werk “ riep hij ons toe, wat erg gewaardeerd werd natuurlijk. En een andere lieve buuf bood ons koffie aan.

Helaas moesten we dit weigeren want het was alweer half een, en dan staat er in het Hoekhuis een tasje met een heerlijke lunch voor ons klaar met fruit, aangeboden door het stadsdeel. Een meisje dat ook meedeed met haar vader, vond daarin ook een gouden ticket!

Benieuwd wat dat is, kom dan ook een keer met ons mee.
Wil je nu al graag aan de slag?

Bel of mail Jaap via Amsteldorp Actief voor een prikker en handschoenen en ring voor een vuilniszak. Dan kun je tenminste nu al je eigen stukje straat schoonhouden. Het is ook gezellig om samen met je buurman of buurvrouw of kind af te spreken. Het is het leukste om onderwijl gezellig te kletsen.


-----Start SOEN-----

In 2007 is buurtgroep Amsteldorp Actief begonnen met project Controle & Handhaving. Vrijwilligers schouwden wekelijks de wijk en meldden hun bevindingen aan de Stadsdeelwerf. Het project werkte. Het aantal meldingen nam af, met uitzondering van het aantal meldingen verkeerd aangeboden grofvuil.

Naar aanleiding hiervan zijn we eind 2008 begonnen met project Informatie en Communicatie. Vrijwilligers bellen huis-aan-huis aan met het doel verkeerd aangeboden grofvuil terug te dringen en de mening van de bewoners over de wijk te inventariseren. Bij alle huizen in Amsteldorp is 3x aangebeld.

In de loop van 2009 is besloten wekelijks te schouwen op verkeerd aangeboden grofvuil en 1x per maand de gehele wijk te bekijken op grofvuil, zwerfvuil, straattegels, straatmeubilair, speeltoestellen, lantaarnpalen, graffiti, vuil in de sloten etc. Voor al deze projecten is steeds geld gevraagd aan de Stadsdeelwerf.

-----Concreet-----

Vrijwilligers schouwen de wijk wekelijks op verkeerd aangeboden grofvuil en geven dit door middel van een registratieformulier door aan een contactfunctionaris bij de stadsdeelwerf. Er is met de milieupolitie afgesproken dat de inspanningen worden gericht op geconstateerde incidenten.

Als er een enorme hoeveelheid grofvuil bij de container is geconstateerd, wordt de milieupolitie gevraagd in actie te komen. Zij bellen aan en vragen van wie het grofvuil is. Het is niet onze bedoeling om te bekeuren maar de aandacht te vestigen op verkeerd aangeboden grofvuil. Met stiekem de hoop op een schoon straatbeeld.

Dit wordt gecombineerd met een actie van de vrijwilligers: zij maken een foto van de stapel grofvuil, verwerken de foto in een flyer en verspreiden de flyer huis-aan-huis rondom de betreffende stapel grofvuil.

-----Doelstelling-----

Een schone, opgeruimde, en nette wijk
Een goed onderhouden openbare ruimte
Actieve buurtbewoners communiceren met alle betrokken partijen die belangrijk zijn voor de wijk, zodat er over en weer begrip en inzicht ontstaat en er doelgericht kan worden samengewerkt
Buurtbewoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en ontwikkelen een actieve mentaliteit door zelf zaken die zij belangrijk vinden aan en op te pakken.

-----Specifieke doelen-----

Terugdringen verkeerd aangeboden grofvuil
Goed gedrag stimuleren in de openbare ruimte

Project SOEN is kleinschalig, maar heeft voor de wijk grote meerwaarde. De wijk wordt bekeken op alles aangaande de openbare ruimte; grofvuil, zwerfvuil, drijfvuil in de sloten, lantaarnpalen, bestrating, speeltoestellen, graffiti. Er wordt van de bevindingen rapportage gedaan bij Stadsdeelwerken. Er wordt een registratie bijgehouden van de meldingen.

De wijk is schoner, maar het kan nog beter.