Koffieochtend

Project Koffieochtend

 

Start

 

Buurtgroep Amsteldorp is maart 2010 met een koffieochtend begonnen op de maandagochtend. Het aantal bezoekers groeide in korte tijd van 8 naar 25. Vanwege dit succes is vanaf mei 2010 is er ook op de vrijdagochtend een koffieochtend. 

 

De koffieochtenden zijn ontstaan vanuit project Buurtgesprek. De vrijwilligers van dit project gaven aan dat er behoefte was aan een laagdrempelige open inloop voor oudere buurtbewoners om naar toe te gaan als zij een praatje willen maken. 

 

Amsteldorp Actief krijgt subsidie van het stadsdeel voor de organisatie van koffieochtenden. 

 

Uitgangspunt is een gezellige ochtend. De ochtenden worden niet in een vorm gegoten, zijn informeel van karakter. Alle wijkbewoners boven 65 zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van het bestaan van de koffieochtenden (samenwerking tussen Wijkpost voor Ouderen en buurtgroep Amsteldorp Actief). 

 

De coördinator van het project draagt zorg voor een gastvrije sfeer, verwelkomt elke nieuwe bewoner, maakt een praatje en introduceert ze bij de andere bezoekers. Ook brengen bezoekers zelf buurtgenoten mee. De bezoekers leren elkaar beter kennen, waardoor er ook andere verbanden ontstaan (klaverjasavondjes, samen op dagtocht, samen op vakantie). De vrijwilliger(s) doen boodschappen, schenken koffie, bakken broodjes, dekken de tafels, koken een eitje. Ruimen weer af, wassen af en maken de ruimte schoon. De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de bewoners.

Doelstellingen koffieochtenden:

 

Een vaste plek en tijd voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een praatje, contacten of wat gezelligheid

Oudere bewoners het gevoel geven 'er bij te horen'

De buurtbewoners een mogelijkheid geven te praten over alledaagse dingen, te praten met andere buurtbewoners en een gezellige ochtend te hebben

Een platform maken waaruit bewoners met elkaar andere activiteiten kunnen ontplooien zoals wandelen, winkelen, terrasje pakken, etc

Bewoners stimuleren activiteiten te gaan ondernemen

Bewoner stimuleren zelf vrijwilliger te worden

 

 

U kunt deelnemenaan de koffieochtenden op maandag en vrijdag. Vanaf 10:00 uur bent u welkom in het Hoekhuis.