Project SOEN

Agenda SOEN op Zaterdag 2020

Opschoondag

Elke 1e zaterdag van de maand

4 januari

1 februari

7 maart

4 april

2 mei

6 juni

4 juli

1 augustus

4 september

2 oktober

7 november

5 decembernfo: projectsoen1097@gmail.com of

bel 06 27 301 404

 

Amsteldorp Actief organiseert, elke eerste zaterdag van de maand
een opschoondag. O.l.v. Yaser, een van onze vrijwilligers.


Doe mee!

Neem mee wie je wilt, kom wanneer het je uitkomt.


We verzamelen om 10:00 uur bij de kweektuin van de Groene Vingers, Dulongstraat ter hoogte van nr. 49. Voor grijpers, handschoenen enz. wordt gezorgd. Na afloop (ca. 12:00 uur) is er, voor wie wil, iets te drinken.


Amsteldorp Schoon Opgeruimd En Netjes

SOEN: gewoon doen!

Start SOEN


In 2007 is buurtgroep Amsteldorp Actief begonnen met project Controle & Handhaving. Vrijwilligers schouwden wekelijks de wijk en meldden hun bevindingen aan de Stadsdeelwerf. Het project werkte. Het aantal meldingen nam af, met uitzondering van het aantal meldingen verkeerd aangeboden grofvuil. 


Naar aanleiding hiervan zijn we eind 2008 begonnen met project Informatie en Communicatie. Vrijwilligers bellen huis-aan-huis aan met het doel verkeerd aangeboden grofvuil terug te dringen en de mening van de bewoners over de wijk te inventariseren. Bij alle huizen in Amsteldorp is 3x aangebeld. 


In de loop van 2009 is besloten wekelijks te schouwen op verkeerd aangeboden grofvuil en 1x per maand de gehele wijk te bekijken op grofvuil, zwerfvuil, straattegels, straatmeubilair, speeltoestellen, lantaarnpalen, graffiti, vuil in de sloten etc. Voor al deze projecten is steeds geld gevraagd aan de Stadsdeelwerf. 


Concreet


Vrijwilligers schouwen de wijk wekelijks op verkeerd aangeboden grofvuil en geven dit door middel van een registratieformulier door aan een contactfunctionaris bij de stadsdeelwerf. Er is met de milieupolitie afgesproken dat de inspanningen worden gericht op geconstateerde incidenten. 


Als er een enorme hoeveelheid grofvuil bij de container is geconstateerd, wordt de milieupolitie gevraagd in actie te komen. Zij bellen aan en vragen van wie het grofvuil is. Het is niet onze bedoeling om te bekeuren maar de aandacht te vestigen op verkeerd aangeboden grofvuil. Met stiekem de hoop op een schoon straatbeeld. 
Dit wordt gecombineerd met een actie van de vrijwilligers: zij maken een foto van de stapel grofvuil, verwerken de foto in een flyer en verspreiden de flyer huis-aan-huis rondom de betreffende stapel grofvuil..


Doelstelling 


Een schone, opgeruimde, en nette wijk 

Een goed onderhouden openbare ruimte 

Actieve buurtbewoners communiceren met alle betrokken partijen die belangrijk zijn voor de wijk, zodat er over en weer begrip en inzicht ontstaat en er doelgericht kan worden samengewerkt 

Buurtbewoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en ontwikkelen een actieve mentaliteit door zelf zaken die zij belangrijk vinden aan en op te pakken. 


Specifieke doelen


  • Terugdringen verkeerd aangeboden grofvuil 

  • Goed gedrag stimuleren in de openbare ruimte 

 

Project SOEN is kleinschalig, maar heeft voor de wijk grote meerwaarde. De wijk wordt bekeken op alles aangaande de openbare ruimte; grofvuil, zwerfvuil, drijfvuil in de sloten, lantaarnpalen, bestrating, speeltoestellen, graffiti. Er wordt van de bevindingen rapportage gedaan bij Stadsdeelwerken. Er wordt een registratie bijgehouden van de meldingen. 


De wijk is schoner, maar het kan nog beter. 

Contact

 

 

E-mail: amsteldorpactief@gmail.com

Telefoon: 06 273 014 04

Facebook: Amsteldorp Actief