Buurtbeheer

Buurtbeheer komt iedere eerste dinsdag van de maand bijeen in het Hoekhuis, Fizeaustraat 3. (behalve in de vakantiemaanden) De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. 

 

U bent als bewoner van Amsteldorp en de Wetbuurt van harte welkom om uw mening, uw idee, uw vraag of uw initiatief in te brengen en mee te praten over wat u voor de buurt van belang vindt. 

 

Website Buurtbeheer

Buurtbeheer

Buurtbeheer Amsteldorp-de Wetbuurt zet zich al meer dan 20 jaar in voor de prachtige buurt waarin we wonen. 

Uitgangspunt van Buurtbeheer is het bewaren van het unieke karakter van de buurt. Dat betekent: veel groen, een mengeling van koop- en huurhuizen, geen doorgaand autoverkeer, geen hoogbouw. Een heerlijke plek voor zowel ouderen als kinderen om te wonen. 

 

Buurtbeheer ondersteunt en stimuleert initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid en de sociale samenhang tussen de verschillende bewonersgroepen in de buurt. 

 

Buurtbeheer maakt zich ook sterk om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeente, stadsdeel, woningcorporaties en andere instanties met betrekking tot de buurt. 

 

Buurtbeheer houdt de openbare ruimte in de gaten en neemt het initiatief voor verbeteringen in de buurt. 

 

Enkele succesvolle initiatieven van Buurtbeheer: 

Het verwezenlijken van de skatebaan voor de jeugd en het zorgen dat deze goed onderhouden blijft.

Het aanbrengen van geluidsarm asfalt op de Gooise Weg en het behoud van de isolerende en fijnstof afvangende begroeiing langs die weg.

Het voorkomen van bebouwing in Speeltuin Frankendael.

Het van te voren planten van bomen ter vervanging van de monumentale bomen die in de komende jaren hun uiterste levensduur bereiken.

Het zaaien van veldbloemen op de taluds rond het dorp (uitgevoerd in samenwerking met Amsteldorp Actief)

Het vernieuwen en onderhouden van de trappen die voor de mensen uit het dorp een belangrijke route vormen.

Verschillende verkeersmaatregelen om het dorp veilig te houden.

Het zoveel mogelijk beperken van betaald parkeren.