Georg

Georg geeft alle informatie die hij van bewoners krijgt of zaken die hijzelf constateert door aan de wijkagent of politie.

Georg

Gesprek met Georg Stein en Mira de Vos 


Soms word je als vrijwilliger van Amsteldorp Actief benaderd door bewoners met vragen waarop jezelf het antwoord ook niet weet. Met een aantal vragen ging ik dus naar Georg Stein gebiedsbeheerder van Ymere in Amsteldorp. Georg had zijn collega Mira de Vos Consulent gebiedsbeheer ook uitgenodigd om e.e.a. te verduidelijken. 


Een vraag uit de buurt was bijvoorbeeld: “Wat gebeurt er met de winkel in de Middelhofstraat?” Er was bewoning geconstateerd door bewoners maar de winkel bleef dicht. 


Volgens Mira de Vos is er contact geweest met de hoofdhuurder het dichtblijven van de winkel. De huurder gaf te kennen dat er wat tegenslag geweest op het verbouwingsgebied en er wordt nu weer gewerkt aan het opknappen van de winkel. Ymere heeft de huurder gevraagd een datum op het raam te vermelden wanneer de winkel opengaat. Tot op heden is dat niet gebeurt en Ymere zal binnenkort weer eens langs gaan om te situatie te bekijken. 


Verder is er hier en daar in de buurt nog als eens overlast op straat. Georg Stein geeft alle informatie die hij van bewoners krijgt of zaken die hijzelf constateert door aan de wijkagent of politie. Wanneer u hinder ondervindt van lawaai, vervuiling, vernieling neem dan contact op met George Stijn en/of de wijkagent. Des te meer informatie over plaatsen en tijden des te gerichter kan worden ingegrepen. 


Sommige straten in Amsteldorp hebben een oververtegenwoordiging van sociaal zwakkere bewoners. Zou betere verdeling over de buurt niet kunnen was een andere vraag die ik meenam. 


Nee, zegt Mira de Vos, wanneer iemand aan de beurt is voor een woning dan wordt deze toegewezen. Wel kan Georg Stein bewoners van dienst zijn door hen door te verwijzen naar diverse hulpverlenende instanties. Bij een vermoeden van vervuiling of klachten van de buren bijvoorbeeld kan Georg Stein contact zoeken met de bewoner en de mogelijkheden bespreken. Ook kan de wijkagent samen met de GG&GD worden ingeschakeld in zo'n geval. 


Op de vraag wat Ymere doet met onderhuur is het antwoord zeer duidelijk. Onderhuurders verliezen altijd hun woning en tegen hoofdhuurder worden maatregelen genomen meestal met gevolg dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Soms kan dat wel enige duren omdat er een juridische weg bewandelt dient te worden. 


Ymere wil graag geïnformeerd worden door de buurt over onderhuur, dit kan zowel telefonisch, per mail als middels een speciaal woonfraude formulier, dit kan anoniem. Ymere gaat er van uit dat er vele mensen op de wachtlijst staan die ook op hun beurt moeten wachten en de hoofdhuurders vaak onterecht grote winst maken en daarom wordt onderhuur niet getolereerd. 


De laatste vraag ging over een eventueel tuinbeleid van Ymere. Wat mag en mag niet bijvoorbeeld in de tuin. Direct krijg ik een folder getiteld buitenleven aangereikt met afspraken en regels. 


Binnenkort wordt er in Amsteldorp gestart met een aantal tuinen volgens het nieuwe principe. De tuinen worden eenmalig opgeknapt door Ymere, d.w.z. Gesnoeid, gekapt etc. en daarna gefotografeerd. De nieuwe huurder moet er voor zorgen dat hij de tuin onderhoudt en in dezelfde goede staat bij vertrek achterlaat. Natuurlijk mag je wel zelf iets planten of (in overleg) veranderen maar even een kerstboom met kluit planten en tien jaar laten groeien is van af dan afgelopen. 


Op dit moment staan er heel veel te grote bomen in de tuinen die niet of nauwelijks gesnoeid worden en voor veel overlast zorgen. Dat zal in de toekomst dus gaan veranderen. Huurders worden zelf weer aansprakelijk gesteld voor hun beplanting in de tuin en Ymere gaat handhaven. Dat is er de laatste jaren namelijk wat bij in geschoten. 


Op dit moment worden tuinen in kaart gebracht van bestaande huurders die achterstallig onderhoud vertonen of de tuin op een andere wijze gebruiken dan bedoeld is. 


Georg Stein is al enige tijd gebiedsbeheerder van Ymere in Amsteldorp. Een aantal bewoners heeft in het afgelopen jaar al kennis met hem gemaakt maar voor degene die de informatie folder destijds gemist hebben stellen wij hem nogmaals aan jullie voor. 


Georg Stein houdt iedere week spreekuur in 't Hoeckhuys van 10.00 tot 11.00 uur, maar is daarnaast overdag ook bereikbaar op nr. 0646108451. Een email is mogelijk naar g.stein@ymere.nl. Senna, mei 2013

Contact

 

 

E-mail: amsteldorpactief@gmail.com

Telefoon: 06 273 014 04

Facebook: Amsteldorp Actief